Kompost ZDARMA

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a
tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kompostu do vlastních obalů.