Volby do Evropského parlamentu

Dne 27. února 2024 byly rozhodnutím prezidenta republiky (publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.) vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se na území ČR uskuteční v pátek 7. června (14:00 – 22:00 hod.) a v sobotu 8. června 2024 (8:00 – 14:00 hod.).

Provedení voleb do Evropského parlamentu je na území ČR upraveno zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), a dále vyhláškou č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Informace k těmto volbám jsou zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Informace pro občany o podmínkách hlasování.

Volba proběhne ve stálých volebních okrscích na území České republiky.

Volební okrsky:

Obecné informace:

Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Městský úřad Sezemice telefonicky nebo emailem:

Výsledky voleb

  • Průběžné i konečné výsledky voleb bude možné sledovat např. na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz