Volby 2020 – volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Dne 15. dubna 2020 byly rozhodnutím prezidenta republiky (publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb., částka 61) vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční v souběhu v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 (případné II. kolo senátních voleb pak v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020). Volby do 1/3 Senátu PČR se uskuteční i v Sezemicích (senátní volební obvod č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou).

Přehled volebních okrsků:

Obecné informace:

Možnost hlasovat na voličský průkaz

V případě, že po vydání voličského průkazu bude volič omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, je povinen při uplatnění volebního práva u volebního stanoviště nebo prostřednictvím zvláštní přenosné schránky nahlásit, že je držitelem voličského průkazu a voličský průkaz odevzdat komisi pro hlasování.

Přenosná hlasovací schránka

Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Městský úřad Sezemice telefonicky nebo emailem:

(netýká se voličů omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19)

Hlasování zvláštním způsobem

V souvislosti se současnou mimořádnou pandemickou situací je ve volbách do zastupitelstva krajů a do Senátu v roce 2020 na základě speciálního zákona č. 350/2020 Sb. možno hlasovat zvláštním způsobem. Voliči, kterým byla z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 nařízena karanténa nebo izolace podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, mohou dne 30. září 2020 (v případě druhého kola voleb do Senátu pak i 7. října 2020) využít hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště zřízeného na území každého okresu, jejichž seznam pro Pardubický kraj je přiložen níže. Pokud volič v karanténě nebo izolaci nemohl z vážného důvodu využít hlasování u volebního stanoviště, může požádat krajský úřad o hlasování do zvláštní přenosné hlasovací schránky, se kterou se komise pro hlasování v den voleb dostaví do místa, kde oprávněný volič pobývá.

Výsledky voleb

Průběžné i konečné výsledky voleb bude možné sledovat např. na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.

Kompletní výsledky města Sezemice naleznete zde: