Platné


NázevDatum vydáníNabytí účinnosti
OZV č. 4/2023 – o místním poplatku za veřejné prostranství4/12/20231/1/2024
OZV č. 3/2023 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství4/12/20231/1/2024
OZV č. 2/2023 – o místním poplatku ze psů4/12/20231/1/2024
OZV č. 1/2023 – o místním poplatku ze vstupného4/12/20231/1/2024
OZV č. 2/2021 – o o stanovení obecního systému odpadového hospodářství8/12/20201/1/2022
OZV č. 1/2021 – o místním poplatku za TKO8/12/20211/1/2022
Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad na území města
OZV č. 1/2020 – o místním poplatku ze vstupného3/3/202019/3/2020
OZV č. 4/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství5/12/20191/1/2020
OZV č. 4/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – příloha (mapy)5/12/20191/1/2020
OZV č. 2/2019 – o místních poplatcích ze psů5/12/20191/1/2020
OZV č. 1/2019 – o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství5/9/201923/9/2019
OZV č. 1/2018 – kterou se ruší OZV č. 1/2005 – Požární řád města5/9/201828/11/2018
OZV č. 1/2014 – o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí9/9/20141/4/2015
OZV č 1/2013 – o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností10/9/201326/9/2013
OZV č – 1/2012 – kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č – 4/2011 – o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené12/6/201213/6/2012
OZV č. 5/2011 – o zrušení OZV č. 2/2000 – o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Sezemic22/2/20119/3/2011
OZV č. 2/2008 – o zřízení městské policie3/6/20081/7/2008
OZV č. 2/2006 – o stanovení podmínek pro pořádání – průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav – diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.12/9/200628/9/2006
OZV č. 4/2004 – o zrušení OZV č. 4/987/12/200428/12/2004
OZV č. 2/1996 – o zrušení OZV č. 4/94 – o závazných částech UPSÚ25/4/199613/5/1996
OZV č. 1/1995 – o zrušení OZV č. 3/94 o poplatcích za znečišťování ovzduší8/2/19952/3/1995
OZV č. 1/1994 – o zrušení OZV č. 1/92 – o poplatcích za znečištní ovzduší – a č. 1/93 – o stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí15/11/19942/12/1994