Platné

NázevDatum vydáníNabytí účinnosti
OZV č. 2/2021 o o stanovení obecního systému odpadového hospodářství8/12/20201/1/2022
OZV č. 1/2021 o místním poplatku za TKO8/12/20211/1/2022
Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad na území města
OZV č. 2/2020 o místním poplatku za TKO1/12/20201/1/2021
OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze vstupného3/3/202019/3/2020
OZV č. 5/2019 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování-sběru-přepravy-třídění-využívání a odstraňování komunálních odpadů5/12/201921/12/2019
OZV č. 4/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství5/12/20191/1/2020
OZV č. 4/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – příloha (mapy)5/12/20191/1/2020
OZV č. 3/2019 – o místním poplatku ze vstupného5/12/201921/12/2019
OZV č. 2/2019 – o místních poplatcích ze psů5/12/20191/1/2020
OZV č. 1/2019 – o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství5/9/201923/9/2019
OZV č. 1/2018 – kterou se ruší OZV č. 1/2005 – Požární řád města5/9/201828/11/2018
OZV č. 1/2015 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování – sběru – přepravy – třídění – využívání a odstraňování komunálních odpadů8/12/20151/1/2016
OZV č. 2/2014 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství9/9/201425/9/2014
OZV č. 1/2014 – o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí9/9/20141/4/2015
Nařízení RM č. 1/2014 – o rozsahu – způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků – na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí8/10/20145/11/2014
OZV č 1/2013 – o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností10/9/201326/9/2013
Nařízení RM č 1/2013 – TRŽNÍ ŘÁD7/5/201331/5/2013
OZV č – 1/2012 – kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č – 4/2011 – o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené12/6/201213/6/2012
OZV č – 6/2011 – kterou se mění OZV č – 3/2011 – o místním poplatku ze vstupného21/6/201122/6/2011
OZV č. 5/2011 – o zrušení OZV č. 2/2000 – o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Sezemic22/2/20119/3/2011
OZV č. 3/2011 – o místním poplatku ze vstupného22/2/20119/3/2011
OZV č. 1/2011 – o místním poplatku ze psů22/2/20119/3/2011
OZV č. 2/2009 – o zrušení OZV č. 1/2009 – o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí11/11/20091/1/2010
OZV č. 2/2008 – o zřízení městské policie3/6/20081/7/2008
OZV č. 2/2007 – kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2006 – o nakládání s odpady17/12/20072/1/2008
OZV č. 1/2007 – kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2006 – o nakládání s odpady5/6/200721/6/2007
OZV č. 4/2009 – o závazných částech VI. změny územního plánu sídelního útvaru Sezemice – kterou se mění OZV č. 1/2001 – o závazných částech ÚPSÚ Sezemice včetně I. a II. změn a doplňků a III. a IV – změny ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o závazných částech V. změny ÚPSÚ Sezemice3/10/200619/10/2010
OZV č. 3/2006 – kterou se zrušuje OZV č. 3/2003 – o zajištění veřejného pořádku a čistoty města12/9/200613/9/2006
OZV č. 2/2006 – o stanovení podmínek pro pořádání – průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav – diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.12/9/200628/9/2006
OZV č. 1/2006 – o systému shromažďování – sběru – přepravy – třídění – využívání a odstraňování komunálních odpadů – systému nakládání s vybranými výrobky a zařízeními – bioodpadem a se stavebním odpadem na území města Sezemice (vyhláška o nakládání s odpady)12/9/200628/9/2006
OZV č. 4/2004 – o zrušení OZV č. 4/987/12/200428/12/2004
OZV č. 5/2003 – o závazných částech V. změny ÚPSÚ Sezemice – kterou se mění OZV č. 1/2001 – o závazných částech ÚPSÚ Sezemice včetně I. a II. změn a doplňků a III. a IV. změny27/10/200315/11/2003
OZV č. 1/2001 – o závazných částech ÚPSÚ Sezemice včetně I. a II. změn a doplňků a III. a IV. změny10/7/200127/7/2001
OZV č. 2/1996 – o zrušení OZV č. 4/94 – o závazných částech UPSÚ25/4/199613/5/1996
OZV č. 1/1995 – o zrušení OZV č. 3/94 o poplatcích za znečišťování ovzduší8/2/19952/3/1995
OZV č. 1/1994 – o zrušení OZV č. 1/92 – o poplatcích za znečištní ovzduší – a č. 1/93 – o stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí15/11/19942/12/1994