OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – mapy (příloha)