Veská

Veská

Veská, dříve též Véska, Veska, Neudorf, Nowa Wes, je nejmladší z obcí připojených k Sezemicím. Leží za pásem lesa jižně od Sezemic. Byla založena emigranty z Kladska a Dolního Slezska v rámci raabské reformy za císaře Josefa II. v letech 1780–1781 na vysušených panských rybnících Strejček a Novočernský. Veská jako jediná z připojených vesnic měla svoji školu, ve které se vyučovalo od roku 1823 až do konce 19. století v německém jazyce. V roce 1869 byla Veská přidělena k nově zřízenému poštovnímu úřadu v Sezemicích, když dříve patřila k doručovatelskému poštovnímu obvodu poštovního úřadu v Pardubicích, a v roce 1920 byla obec přiškolena k nově otevřené měšťanské škole v Sezemicích.

Z pamětihodností je možné připomenout kamenný kříž s deskou připomínající památku obětí první světové války z Veské.

 

V dnešní Veské je známé Dětské centrum, v němž nalézají domov děti, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. V katastru Veské vpravo od silnice na Sezemice se nachází pozoruhodná přírodní zajímavost – největší písečná duna v České republice, zvaná Vesecký kopec. Své okolí duna převyšuje o téměř dvacet metrů. Těžbou písku je však dosti porušená. Vesnice dnes patří k Římskokatolické farnosti Sezemice. Od 1. května 1976 je místní částí města Sezemice a dnes ve vesnici žije tři sta obyvatel.

Text a foto Miroslav Balcar, 2019