Kladina

Kladina

Kladina leží mezi Sezemicemi a Velkými Kolodějemi na říčce Zadní Lodrantka. V době před husitskými válkami patřila Kladina k panství sezemického kláštera. Po zpustošení kláštera byla připojena k panství kunětickohorskému a roku 1491 byla Vilémem z Pernštejna přikoupena k pardubickému panství. V dnešní době obec náleží k Římskokatolické farnosti Sezemice. V roce 1869 byla přidělena k nově zřízenému poštovnímu úřadu v Sezemicích, když do této doby patřila do doručovatelského obvodu pardubického poštovního úřadu. Kladina byla spolu s Počaply a Lukovnou od nepaměti přiškolena k obecné škole v Sezemicích a v roce 1920 byla přiškolena i k nově otevřené sezemické měšťanské škole.

Z pamětihodností je možné připomenout kamenný kříž, postavený nákladem kladinských občanů v roce 1907. V roce 1925 byl v Kladině odhalen památník obětem I. světové války.

V nedávné době byl v Kladině objeven unikátní zachovalý archeologický nález, tři tisíce let stará zdobená a tepaná závěsná bronzová nádoba – 65 cm vysoká situla s největším průměrem 60 cm. Nález je dalším z důkazů, že území dnešní Kladiny a blízkého okolí bylo osídleno již v pravěku. Od 1. května 1976 je Kladina částí Sezemic a žije zde sto devadesát obyvatel.

Text a foto Miroslav Balcar, 2019