Dražkov

Dražkov

Dražkov leží na levém břehu řeky Labe při silnici Sezemice–Dříteč. Archeologické nálezy svědčí o osídlení území Dražkova již v pravěku. Jedním z nálezů je bronzová sekera z doby únětické kultury nalezená v Dražkově. Některé historické prameny uvádějí první zmínku o vsi Dražkov ve druhé polovině 14. století, kdy se Albert z Bražkova (Dražkova) stal účastníkem smlouvy, podle níž Ješek z Počápel přenechává své polnosti v Dražkově svým dědicům. Původně patřil Dražkov ke klášteru opatovickému, v dobách pozdějších k panství kunětickohorskému a pardubickému.

Z pamětihodností je v obci kamenný kříž s korpusem ukřižovaného Krista a soškou Panny Marie z roku 1889. Ve vesnici je vybudován pomník padlým občanům Dražkova v I. světové válce. V roce 1869 byl Dražkov přidělen k nově zřízenému poštovnímu úřadu v Sezemicích a v roce 1920 byl přiškolen k nově otevřené měšťanské škole v Sezemicích. Od 1. ledna 1976 je Dražkov částí Sezemic a dnes zde žije sto dvacet obyvatel.Text a foto Miroslav Balcar, 2019