Unie sebevědomé samosprávy

Zastupitelstvo města Sezemice dne 04.06.2019 schválilo vstup města do spolku Unie sebevědomé samosprávy, z. s.

Účelem založení spolku byla ochrana a prosazování základních ústavních práv územní samosprávy, vytváření kvalitního odborného zázemí pro obce, města a kraje, zákonodárné iniciativy a odborné vzdělávání samosprávy vedoucí k právnímu i faktickému posílení samosprávy v mezích jejích ústavně garantovaných práv.

Cílem spolku a předmět jeho činnosti je:

  1. Ochrana ústavních práv územní samosprávy důslednou právní obranou proti jednáním třetích subjektů tato ústavní práva porušující.
  2. Zajištění odborné a mediální pomoci v případě nedůvodné kriminalizace zástupců územních samospráv a při vymáhání následné satisfakce vůči státu.
  3. Zákonodárná iniciativa v oblasti právní úpravy samosprávy a vlastní legislativní činnost.
  4. Vzdělávání samosprávy zejména v oblasti práva.
  5. Public relations v oblasti samosprávy.

Bližší informace  zde