Svaz města a obcí ČR

Svaz měst a obcí České republiky

Zastupitelstvo města Sezemice dne 14.03.2017 schválilo přistoupení města do Svazu měst a obcí České republiky.

Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí České republiky je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy.

Bližší informace zde