Svazek obcí Hradubická labská

Zastupitelstvo města Sezemice dne 06.12.2017 schválilo přistoupení města do svazku obcí Hradubická labská.

Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská byl založen na jaře roku 2012 za účelem realizace cyklostezky, která by propojila Hradec Králové a Pardubice. Hlavní náplní jeho činnosti je získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tuto stavbu, následně pak realizace stavby. Svazek sdružuje 9 obcí, po jejichž katastrech plánovaná cyklostezka povede: Hradec Králové, Vysoká nad Labem, Bukovina nad Labem, Dříteč, Němčice, Staré Hradiště, Sezemice, Ráby a Pardubice.

Bližší informace zde.