Zásady pro povolení sjezdů nebo nájezdů na účelové komunikace v majetku města