Hlášení městského rozhlasu 08.04. – 12.04.2024

Město Sezemice, sociální komise pořádá v neděli 21. dubna od 9:00 do 16:00 hodin v sále radnice jarní bazárek s názvem „Prodej – swapni – daruj“. Srdečně všechny zveme k příjemnému nakupování oblečení, doplňků, elektroniky, knih a podobně.

 

Informujeme občany, že každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, má možnost odběru 50 kg volně loženého kompostu do vlastních obalů. Kompost bude k vyzvednutí v areálu „Břízenka“ u křižovatky ulic Nešporova a Bezdíčkova – technické zázemí města. V sobotu 13.04.2024 od 8:00 do 12:00 hodin a v týdnu od 08.04. do 12.04. 2024 od 14 do 16 hodin. Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.

 

Město Sezemice ve spolupráci s firmou Služby města Pardubic provede svoz odpadů ze zahrad s tímto časovým rozvrhem:

V sobotu 13.04.2024.

Stanoviště:

Zámostí – Lesní ul.                             08:15 – 09:00 h

Za Humny a Komenského                 09:15 – 10:00 h

Komenského a Dukelská                   10:45 – 11:30 h

Břízenka                                              11:45 – 12:30 h

Jiráskova před čp.671                        13:15 – 14:00 h

Kladina                                                14:15 – 15:00 h

Velké Koloděje                                    15:15 – 16:00 h

Malé Koloděje                                     16:15 – 17:00 h

sobotu 20.04.2024.   

Stanoviště:

Dražkov                                              08:00 – 08:30 h

Lukovna                                             08:45 – 09:15 h

Počaply – chalupy                             09:30 – 10:15 h

Počaply – Ves                                    11:00 – 11:45 h

Veská – kojenecký ústav                   12:15 – 12:45 h

Veská – Za Lesem                              13:00 – 13:30 h

Veská – Kout                                      13:45 – 14:15 h

Upozorňujeme, že svoz odpadů ze zahrad, je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo pro vlastníky rekreačních objektů v územním obvodu města Sezemice (včetně přisloučených obcí), kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

 

Spolek přátel dobré zábavy a město Sezemice Vás srdečně zvou na Tradiční maškarní zábavu v pátek 12.4. 2024 od 20 hodin v sále sezemického domu. Vstupné 150 Kč, bohatá tombola, ceny pro tři nejlepší masky, k tanci hraje kapela Agnes Rock revival band.