Hlášení městského rozhlasu 03.04. – 05.04.2024

Informujeme občany, že každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, má možnost odběru 50 kg volně loženého kompostu do vlastních obalů. K vyzvednutí v areálu „Břízenka“ u křižovatky ulic Nešporova a Bezdíčkova – technické zázemí města. K vyzvednutí v sobotu 06.04. a 13.04.2024 od 8:00 do 12:00 hodin a v týdnu od 08.04. do 12.04. 2024 od 14 do 16 hodin. Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.

 

 

Město Sezemice, Hasiči Sezemice a Skauti Sezemice pořádají v sobotu 6.4.2024 akci „Uklidíme Česko“ Sraz všech, kteří chtějí přiložit ruku k dílu je v 8:30 hodin před Hasičskou zbrojnicí v Sezemicích. Ochranné pomůcky a pytle na odpadky jsou zajištěny. Za organizátory: Jiří Kolář Hasiči Sezemice, tel. 724 100 997, Tomáš Dohnanský Skauti Sezemice, tel. 736 776 918.