Žádost o poskytnutí informace č. 6/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 05.05.2022, č. j. SEZ-3179/2022/SÚ/ILn .

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informací formou zaslání kopie územních a kolaudačních rozhodnutí.

Informace vedená pod č. j. SEZ-2183/2022/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 10.05.2022 pod č. j. SEZ-3196/2022/SÚ/ILn