Žádost o poskytnutí informace č. 12/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 02.06.2023, č. j. SEZ-4736/2023/SÚ/PDo.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace o opatření stavebního úřadu – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-5387/2023/SÚ/PDo byla poskytnuta dne 04.07.2023.

Odpověď zde – Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č.12/2023