Žádost o podání informace č. 3/2019

Žádost o poskytnutí informace na otázku: Podaly v minulosti firmy DOMISTAV CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. městu nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Odpověď na žádost ze dne 17.08.2019 vedená pod č. j. SEZ-5351/2019/SM/Ko.

Firmy DOMISTAV CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. nepodaly v minulosti městu Sezemice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.