Žádost o podání informace č. 1/2017

Žádost o zaslání investičních plánů města na rok 2017.
Odpověď na žádost ze dne 16.02.2017

č. j. SEZ-0800/2017/SM/Ko

Přílohy