Usnesení zastupitelstva města 2020

Zasedání zastupitelstva města se konají zejména v úterý od 17:00 hodin v tříměsíčních intervalech (03.03.2020, 02.06.2020, 01.09.2020, 01.12.2020). Dle potřeby mohou být svolána mimořádná zasedání zastupitelstva města. Pravidelně jsou do programu zařazovány zprávy o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti rady města. Operativně jsou do programu zařazovány zprávy z oblasti majetkových záležitostí, rozpočtová opatření a ostatní záležitosti patřící do kompetence zastupitelstva města. Zprávy se budou předkládat v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města.

Přílohy