Usnesení rady města 2020

Schůze rady města se konají zejména každou lichou středu v pravidelných intervalech, a to od 16:00 hodin. Operativně jsou do programu zařazovány zprávy z oblasti bytových záležitostí, majetkových záležitostí, investic (OSMŽP), rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu (FO) a ostatní záležitosti patřících do kompetence rady města.

Přílohy