Městský úřad

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice úředník územně samosprávného celku referent/referentka odboru stavebního úřadu a územního plánování

Město Sezemice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice úředník územně samosprávního celku Referent/referentka odboru stavebního úřadu a územního plánování. Nástup do zaměstnání: 01.07.2020, popř. dohodou. Lhůta pro podání přihlášek: do 30.06.2020 do 12:00 hod.

Přečtěte si více

Kompost zdarma pro občany

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního

Přečtěte si více