Zvýšení místního poplatku za komunální odpad

Sdělujeme občanům, že z důvodu zvýšených nákladů na likvidaci odpadů bylo město nuceno přistoupit ke zvýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (za komunální odpad).

Místní poplatek se od 01.01.2024 zvyšuje ze 700 Kč na 800 Kč na jednoho poplatníka. Slevy za třídění odpadu zůstanou beze změny.

Více informací: OZV č. 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství