Změna poplatku ze psů pro rok 2020

Upozorňujeme občany, že pro rok 2020 je v platnosti nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. Touto vyhláškou se mění výše poplatku ze psů a to takto:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za prvního psa, chovaného v sídlištní zástavbě, v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami – 400 Kč
  2. za prvního psa chovaného v rodinných domech a domech se třemi a méně bytovými jednotkami – 200 Kč
  3. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle písm. a) tohoto ustanovení – 600 Kč
  4. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle písm. b) tohoto ustanovení – 250 Kč
  5. za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 100 Kč
  6. za druhého a každého dalšího psa držitele podle písm. e) tohoto odstavce – 300 Kč

Poplatek je nutné uhradit do 31.03.2020.

Poplatek je možné uhradit:

  • v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice
  • převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 1341+číslo popisné

Bc. Hana Volfová, tel. 466741015