Zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice.

Místo konání: město Sezemice – sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice.

Doba konání: 07.09.2021 od 17:00 hodin

Navržený pořad jednání:

1. Plnění usnesení zastupitelstva města

2. Činnost rady města

3. Hospodaření města v roce 2021

4. Změny rozpočtu roku 2021

5. Pozemky

Úplný navržený pořad jednání