Zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice.

  • Místo konání: město Sezemice – zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice.
  • Doba konání: 02.07.2021 od 15:30 hodin

Navržený pořad jednání:

  1. Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2021 v souvislosti s poskytnutím finančního daru pro postižené obce tornádem na Moravě – viz důvodová zpráva
    Předkladatel: Hana Krátká, předseda finančního výboru
  2. Různé

Úplné informace: Oznámení o konání Zastupitelstva města Sezemice