Zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice.

Místo konání:

 • město Sezemice – sál města, Husovo nám. 790, Sezemice.

Doba konání:

 • 01.09.2020 od 17:00 hodin

Navržený pořad jednání:

 1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města – viz důvodová zpráva
  Předkladatel: Filip Mezera, předseda kontrolního výboru
 2. Zpráva o činnosti rady města – viz důvodová zpráva
  Předkladatel: Ladislav Kubizňák, místostarosta města
 3.  Hospodaření města k 30.06.2020 – viz důvodová zpráva
  Předkladatel: Hana Krátká, předseda finančního výboru
 4. Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2020 – viz důvodová zpráva
  Předkladatel: jméno příjmení, předseda finančního výboru
 5. Prodej bytové jednotky č. 732/14, Nejedlého 732, Sezemice – viz důvodová zpráva
  Předkladatel: Martin Staněk, starosta města
 6. Majetek města – pozemky – viz důvodová zpráva
  Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

  1. Žádost o prodej pozemku p. č. 387_10 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
  2. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou – společnost ALOHA, a.s.
  3. Prodej pozemků p. p. č. 140_18 a p. p. č. 140_19 v k. ú. Veská.
  4. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
  5. Prodej pozemků označených č. 1,2,3,4 a 5 v návrhu prostorového řešení lokality
   Veská Z39 v k. ú. Veská.
 7. Různé

Úplné znění zde: Oznámení o zasedání Zastupitelstva města Sezemice – 1.9.2020