Zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Informace o konání  zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice.

  • Místo konání: Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice.
  • Doba konání: 20.08.2020 od 16:00 hodin

Navržený pořad jednání:

  1. Žádost o finanční podporu z Ministerstva pro místní rozvoj – Projektová žádost o podporu „Sportovní areál Sezemice – modernizace víceúčelových hřišť I. a II.“
    Předkladatel: Martin Staněk
  2. Různé

Oznámení o konání mimořádného ZM Sezemice.