Zasedání zastupitelstva města 9.2.2022

INFORMACE o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice.

  • Místo konání: město Sezemice – velká zasedací místnost, č. dveří 215, Husovo náměstí 790, Sezemice.
  • Doba konání: 09.02.2022 od 17:00 hodin

Navržený pořad jednání:

  • Vybudování vodovodu a kanalizace v k. ú. Veská
  • Investice na vybudování vodovodu a kanalizace v k. ú. Veská
  • Žádost o schválení smlouvy o spolupráci č. 001 v k. ú. Veská

Úplné znění zde.