Zasedání zastupitelstva města 8.3.2022

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice.

  • Místo konání: město Sezemice – sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice.
  • Doba konání: 08.03.2022 od 17:00 hodin

Navržený pořad jednání zde.