Základní škola Sezemice je zavřena. A jak je to s ošetřovným?

Základní škola Sezemice je zavřena s platností od dnešního dne 11.3.2020 do odvolání. 

Rodiče si mohou zažádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. Zaměstnanec jej uplatní tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“. Tiskopis si můžete vyzvednout v Základní škole Sezemice v kanceláři školy denně od 7:30 do 12:00 hodin.
K vydání je třeba se prokázat občanským průkazem.

A jak to s ošetřovným je?

  • Ošetřovné činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu mzdy.
  • Nárok na ošetřovné je na 9 dní v případě samoživitele 16 dní.
  • Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
  • Žádost o ošetřovné kvůli uzavření školy však nevystavuje dětský lékař, jak tomu je, když jsou děti nemocné, ale výhradně škola.
  • Žádost pak podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který ji po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).
  • Tiskopis žádosti vydá ve 2 vyhotoveních škola, do které dítě chodí. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli. Druhý díl tohoto tiskopisu slouží pro uplatnění nároku v případě vystřídání v péči o dítě, jinak se nepoužije.
  • Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič, například babička, je podmínkou nároku na dávku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.
  • U podnikatelů nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud jsou dobrovolně přihlášeni k nemocenskému pojištění.

Důležité odkazy: