Vzdělávání ukrajinských dětí v ZŠ Sezemice | Навчання українських дітей у початковій школі Сеземіце

Nástup do základní školy není potřeba řešit po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR.

Tato doba má sloužit k vyřešení bydlení, materiálního a finančního zabezpečení a adaptaci dítěte na novou situaci, především však k výuce českého jazyka.

V současné době je naše škola na hranici kapacity, proto nemůžeme okamžitě vyhovět všem zájemcům o přijetí. Předpokládaný počet volných míst pro rok 2022/23 budeme vědět po zápisu do 1. třídy a po vyřešení odkladů školní docházky.

Žádáme zákonné zástupce ukrajinských žáků, aby podali ve škole žádost o přijetí nejdříve v měsíci květnu 2022.

Kritéria pro přijetí od 1. 6. 2022 jsou:

  1. Volné místo do plné kapacity školy
  2. Trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy
  3. Místo faktického pobytu ve spádovém obvodu školy
  4. Los

K žádosti o přijetí doložte doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce a doklad místa trvalého (faktického) bydliště.

Žádost o přijetí do základní školy


Немає необхідності відвідувати початкову школу протягом перших трьох місяців вашого перебування в Чехії.

Цей період має послужити для вирішення житлового, матеріального та фінансового забезпечення та адаптації дитини до нової ситуації, але перш за все для навчання чеської мови.

Зараз наша школа на межі можливостей, тому не можемо відразу задовольнити всіх бажаючих вступити. Очікувана кількість вільних місць на 2022/23 рік ми дізнаємося після зарахування до 1-го класу та після вирішення питання про перенесення відвідування школи.

Просимо законних представників українських школярів подавати документи на вступ до школи не раніше травня 2022 року.

Критеріями для зарахування з 1 червня 2022 року є:

  1. Вакансія на повну потужність школи
  2. Постійне проживання учня в районі водозбору школи
  3. Місце фактичного проживання в районі водозбору школи
  4. Лос

До заяви про зарахування надайте документ, що підтверджує особу дитини та особу законного представника та довідку про місце постійного (фактичного) проживання.

Заява про вступ до початкової школи