Volby do školské rady ZŠ Sezemice

Základní škola Sezemice, okres Pardubice vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Sezemice. Volby se konají dne 1. června 2021 od 14:30 do 17:00 hodin v budově školy.

Volební lístek a volební řád naleznete zde: Volby do školské rady