Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice úředník územně samosprávného celku referent/referentka OSMŽP

Město Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice, 533 04 vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice úředník územně samosprávního celku referent/referentka OSMŽP.

  • Název organizace: město Sezemice
  • Sídlo: Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice
  • Druh práce: referent/referentka
  • Místo výkonu práce: Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice
  • Doba pro trvání pracovního poměru: Doba neurčitá se zkušební lhůtou 3 měsíce.
  • Nástup do zaměstnání: ihned (po dohodě)

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění, platová třída 9.

Lhůta pro podání přihlášek: do 15.07.2020

Úplné znění výzvy naleznete zde: Veřejná výzva – úředník územně samosprávného celku Referent/referentka OSMŽP