Uzavření separačních dvorů a centra pro nakládání s odpady v Dražkovicích

Dne 14. 3. 2020 vydala Vláda České republiky usnesení o přijetí krizového opatření, na jehož základě jsme povinni na dobu od 14. 3. 2020 do 24. 3. 2020 uzavřít pro veřejnost všechny námi provozované separační dvory včetně centra pro nakládáni s odpady v Dražkovicích. Termín uzavření se může změnit. O každé takové změně Vás budeme informovat na vstupu do areálů všech separačních dvorů a centra pro nakládání s odpady v Dražkovicích, prostřednictvím našich webových stránek a na našem Facebookovém účtu.

Uzavření se týká i maloobchodního prodeje kompostu na kompostárně Dražkovice až do odvolání!