Uzávěrka do Sezemických novin

Oznamujeme, že příspěvky a žádosti o inzerci do Sezemických novin č. 3/2019 je nutné předat nejpozději do pátku 07.06.2019. Příspěvky předávejte v elektronické podobě. Pro elektronickou komunikaci je zřízena elektronická adresa noviny@sezemice.cz. Příspěvky lze zasílat také na elektronickou adresu knihovna@sezemice.cz.

K podaným příspěvkům se přijímají pouze fotografie, které jsou popsány, a je u nich uvedeno autorství.