Uzávěrka do Sezemických novin 5/2020

Čtvrté vydání Sezemických novin již brzy půjde do tisku a následně do vašich poštovních schránek. Chcete přispět informacemi, aktualitami či inzercí? Můžete!

Uzávěrka je redakční radou stanovena na pátek 9.10.2020.

Upozornění:

  • Příspěvky odeslané po uzávěrce, nemusí být otištěny.
  • Příspěvky můžete zasílat ihned, není nutné čekat do data uzávěrky.
  • Prosíme o dodržení všech pravidel inzerce. Čtěte zde.

Chcete přispět svým článkem, inzercí či zajímavostí? Neváhejte a kontaktujte nás:

  • noviny@sezemice.cz
  • knihovna@sezemice.cz