Uzávěrka do Sezemických novin 4/2020

Čtvrté vydání Sezemických novin již brzy půjde do tisku a následně do vašich poštovních schránek. Chcete přispět informacemi, aktualitami či inzercí? Můžete!

Uzávěrka je redakční radou stanovena na středu 12.8.2020.

Upozornění:

Chcete přispět svým článkem, inzercí či zajímavostí? Neváhejte a kontaktujte nás:

  • noviny@sezemice.cz
  • knihovna@sezemice.cz