Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  • provoz škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách. Všechny školy přecházejí na distanční výuku.

Vláda ČR s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje:

  • hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti,
  • pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Dočasně se uzavírají kluby, restaurace a bary. Umožněno je pouze výdejní okénko do 20:00 hodin.

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest je nově rozšířeno o nošení na zastávkách veřejné dopravy, tedy na nástupištích, přístřešcích a čekárnách.

Úplné znění usnesení Vlády ČR naleznete  zde.