Sezemické noviny 5/2021 | uzávěrka

Páté vydání Sezemických novin tohoto roku půjde brzy do tisku. Zájemci o vložení příspěvků, aktualit či inzerce můžete zasílat požadavky ke zveřejnění do neděle 10.10.2021.

Prosíme o dodržení všech pravidel inzerce.

Upozornění: Příspěvky odeslané po uzávěrce, nemusí být otištěny. 

Chcete přispět svým článkem, inzercí či zajímavostí? Neváhejte a kontaktujte nás:

  • noviny@sezemice.cz
  • knihovna@sezemice.cz