Sezemické noviny 4/2022 | uzávěrka

Čtvrté vydání Sezemických novin tohoto roku půjde brzy do tisku. Zájemci o vložení příspěvků, aktualit či inzerce můžete zasílat požadavky ke zveřejnění do 10.8.2022.

Prosíme o dodržení všech pravidel inzerce.

Upozornění: Příspěvky odeslané po uzávěrce, nemusí být otištěny. 

Chcete přispět svým článkem, inzercí či zajímavostí? Neváhejte a kontaktujte nás:

  • noviny@sezemice.cz
  • knihovna@sezemice.cz