Sezemické noviny 1/2023 | Uzávěrka

První vydání tohoto roku půjde brzy do tisku. Zájemci o vložení příspěvků, aktualit či inzerce můžete zasílat požadavky ke zveřejnění do 10.2.2023.

Prosíme o dodržení všech pravidel inzerce.

Upozornění: Příspěvky odeslané po uzávěrce, nemusí být otištěny.

Chcete přispět svým článkem, inzercí či zajímavostí? Neváhejte a kontaktujte nás:

  • noviny@sezemice.cz
  • knihovna@sezemice.cz