Termíny schůzí

Rada města Sezemice v roce 2020

Chůze rady města jsou neveřejné.

Místo konání schůzí: Městský úřad Sezemice, zasedací místnost, Husovo náměstí 790, Sezemice

Termíny a program:

Schůze rady města se konají zejména ve středu v pravidelných intervalech každý lichý týden od 16:00 hodin. Operativně jsou do programu zařazovány zprávy z oblasti bytových záležitostí, majetkových záležitostí, investic (OSMŽP), rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu (FO) a ostatní záležitosti patřících do kompetence rady města.