Komise pro vydávání Sezemických novin – Redakční rada

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

Složení komise:

Předsedkyně

Členové:

Činnost komise:

  • navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu novin,
  • projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy novin,
  • navrhuje termíny uzávěrek a harmonogram vydávání novin,
  • navrhuje ceník inzerce,
  • navrhuje pravidla pro vydávání novin,
  • předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.

Všechna vydání Sezemických novin