Ing. Monika Liduchová

vedoucí odboru správy majetku a ŽP