Elektronický Rozhlas

Hlášení městského rozhlasu 25.11.-26.11.2020

Upozorňujeme občany, že svoz tříděného odpadu proběhne ve středu 2.prosince v Sezemicích a 3.prosince v přisloučených obcích.

 

Městská knihovna Sezemice zavedla do odvolání provoz výdejním okénkem. Máte možnost vypůjčit a vrátit knihy. Objednávat knihy můžete pouze emailem nebo přes messenger. Výdejní okénko bude k dispozici v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 09:00-11:00 a od 13:00-16:00. Výdej bude probíhat zadním vchodem do knihovny.

 

Dne 1. prosince se otvírá řeznictví v Havlíčkově ulici. Polabské uzeniny nabízí široký výběr masa a uzenin. Na prodej bude i pečivo od firmy Dymák z Heřmanova Městce. Do této prodejny řeznictví přijmeme pracovní sílu na plný nebo zkrácený pracovní poměr. V případě zájmu volejte na číslo 702 061 563.

 

Informujeme Vás, že paní Bukačová prodává adventní dekorace a misky na hroby od 09:00 do 18:00 na adrese Jungmannova 157 a to až do 23. prosince 2020.

 

Oznamujeme, že 1.prosince proběhne zasedání zastupitelstva v sále města. Na programu jednání bude:

 1.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
 2.  Zpráva o činnosti rady města
 3.  Hospodaření města k 30.09.2020
 4. Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2020
 5. Rozpočet města na rok 2021
 6.  Majetek města – pozemky
 7. Odpadové hospodářství a obecně závazná vyhláška za likvidaci komunálního odpadu
 8. Mimořádné odměny pro uvolněné zastupitele města
 9. Odměny členům komisí a výborů
 10. Plán zasedání zastupitelstva města
 11. Plán činnosti výborů na rok 2021
 12. Zajištění dopravní obslužnosti
 13. Majetek města – investice

Hlášení městského rozhlasu 24.11.2020

Informujeme občany, že plánovaná odstávka elektřiny 25.listopadu v části obce Veská a ve Velkých a Malých Kolodějích se ruší.

 

Upozorňujeme občany, že svoz tříděného odpadu proběhne ve středu 2.prosince v Sezemicích a 3.prosince v přisloučených obcích.

 

Městská knihovna Sezemice zavedla do odvolání provoz výdejním okénkem. Máte možnost vypůjčit a vrátit knihy. Objednávat knihy můžete pouze emailem nebo přes messenger (FB). Výdej bude k dispozici v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 09:00-11:00 a od 13:00-16:00. Výdej bude probíhat zadním vchodem do knihovny.

 

Dne 1. prosince se otvírá řeznictví v Havlíčkově ulici. Polabské uzeniny nabízí široký výběr masa a uzenin. Na prodej bude i pečivo od firmy Dymák z Heřmanova Městce. Do této prodejny řeznictví přijmeme pracovní sílu na plný nebo zkrácený pracovní poměr. V případě zájmu volejte na číslo 702 061 563.

 

Informujeme Vás, že paní Bukačová prodává adventní dekorace a misky na hroby od 09:00 do 18:00 na adrese Jungmannova 157 a to až do 23. prosince 2020.

 

Oznamujeme, že 1.prosince proběhne zasedání zastupitelstva města v sále města. Na programu jednání bude:

 1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Hospodaření města k 30.09.2020
 4. Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2020
 5. Rozpočet města na rok 2021
 6. Majetek města – pozemky
 7. Odpadové hospodářství a obecně závazná vyhláška za likvidaci komunálního odpadu
 8. Mimořádné odměny pro uvolněné zastupitele města
 9. Odměny členům komisí a výborů
 10. Plán zasedání zastupitelstva města
 11. Plán činnosti výborů na rok 2021
 12. Zajištění dopravní obslužnosti
 13. Majetek města – investice  

Hlášení městského rozhlasu 23.11.2020

Informujeme občany, že 24. a 25.listopadu proběhne plánovaná odstávka elektřiny v části obce Veská a ve Velkých a Malých Kolodějích od 07:30 do 15:30. Bližší informace najdete na webových stránkách cezdistribuce.cz/odstavky.

Upozorňujeme občany, že svoz tříděného odpadu proběhne ve středu 2.prosince v Sezemicích a 3.prosince v přisloučených obcích.

Dne 1. prosince se otvírá řeznictví v Havlíčkově ulici. Polabské uzeniny nabízí široký výběr masa a uzenin. Na prodej bude i pečivo od firmy Dymák z Heřmanova Městce. Do této prodejny řeznictví přijmeme pracovní sílu na plný nebo zkrácený pracovní poměr. V případě zájmu volejte na číslo 702 061 563.

Informujeme Vás, že paní Bukačová prodává adventní dekorace a misky na hroby od 09:00 do 18:00 na adrese Jungmannova 157 a to až do 23. prosince 2020.

Oznamujeme, že 1.prosince proběhne zasedání zastupitelstva města v sále města. Na programu jednání bude:

 1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Hospodaření města k 30.09.2020
 4. Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2020
 5. Rozpočet města na rok 2021
 6. Majetek města – pozemky
 7. Odpadové hospodářství a obecně závazná vyhláška za likvidaci komunálního odpadu
 8. Mimořádné odměny pro uvolněné zastupitele města
 9. Odměny členům komisí a výborů
 10. Plán zasedání zastupitelstva města
 11. Plán činnosti výborů na rok 2021
 12. Zajištění dopravní obslužnosti
 13. Majetek města – investice  

Hlášení městského rozhlasu 20.11.2020

Informujeme občany, že 24. a 25.listopadu proběhne plánovaná odstávka elektřiny v části obce Veská a ve Velkých a Malých Kolodějích od 07:30 do 15:30. Bližsí informace najdete na webových stránkách cezdistribuce.cz/odstavky.

 

Upozorňujeme občany, že svoz tříděného odpadu proběhne ve středu 2.prosince v Sezemicích a 3.prosince v přisloučených obcích.

 

Dne 1. prosince se otvírá řeznictví v Havlíčkově ulici. Polabské uzenin nabízí široký výběr masa a uzenin. Na prodej bude i pečivo od firmy Dymák z Heřmanova Městce. Do této prodejny řeznictví přijmeme pracovní sílu na plný nebo zkrácený pracovní poměr. V případě zájmu volejte na číslo 702 061 563.

 

 

01.12.2020 proběhne zasedání Zastupitelstva města v sále města.

Navržený pořad jednání:

1.    Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Filip Mezera, předseda kontrolního výboru

 1. Zpráva o činnosti rady města – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Ladislav Kubizňák, místostarosta města

 1. Hospodaření města k 30.09.2020 – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Hana Krátká, předseda finančního výboru

 1. Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2020 – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Hana Krátká, předseda finančního výboru

5.    Rozpočet města na rok 2021 – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Hana Krátká, předseda finančního výboru

6.    Majetek města – pozemky  – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

 1. Prodej části pozemku p. č. 140/1 v k. ú. Veská.
 2. Žádost o prodej pozemku označeného č. 1 dle návrhu prostorového řešení lokality Veská Z39 v k. ú. Veská.
 3. Žádost od Václava Schejbala o odprodej st. pozemku 1023 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
 4. Žádost o směnu pozemku a návrh spolurealizace na budoucí výstavbě cesty.
 5. Žádost o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9414000417 na části pozemku p. č. 387/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
 6. Žádost o prodej pozemků p. č. 447/8, p. č. 447/9 a p. č. 447/10 v k. ú. Počaply nad Loučnou.
 7. Žádost o schválení smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 014 a následný převod vodovodu a kanalizace v k. ú. Veská od Jakuba Stránského
 8. Žádost o koupi části pozemku p. č. 1872/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
 9. Žádost o prodej části pozemku p. č. 815/97 a části p. č. 910_29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
 10. Žádost o prodej části pozemku p. č. 140/1 v k. ú. Veská označený dle geometrického plánu jako p. č. 140/20

7. Odpadové hospodářství a obecně závazná vyhláška za likvidaci komunálního odpadu – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

 1. Mimořádné odměny pro uvolněné zastupitele města – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Aleš Kačer, člen rady

 1. Odměny členům komisí a výborů – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Ladislav Kubizňák, místostarosta města

 1. Plán zasedání zastupitelstva města – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

 1. Plán činnosti výborů na rok 2021 – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Filip Mezera, předseda kontrolního výboru

 1. Zajištění dopravní obslužnosti – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

 1. Majetek města – investice (Oprava místní komunikace ulice Nerudova ) – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

 1. Různé

Hlášení městského rozhlasu 09.11.-13.11.2020

 

Město Sezemice ve spolupráci s firmou SmP – Odpady a.s. provede svoz odpadů ze zahrad v sobotu 14.listopadu.

Zastávky jsou:

 

sobota 14.11.2020
stanoviště
Dražkov8:00 – 8:30 hod
Lukovna8:45 – 9:15 hod
Počaply – chalupy9:30 – 10:15 hod
Počaply – Ves11:00 -11:45 hod
Veská – kojenecký ústav12:15 -12:45 hod
Veská – Ze Lesem13:00 – 13:30 hod
Veská – Kout13:45 – 14:15 hod

 

Upozorňujeme, že svoz odpadů ze zahrad (tráva, listí, větve), je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo pro vlastníky rekreačních objektů v územním obvodu města Sezemice (včetně přisloučených obcí), kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Hlášení městského rozhlasu 02.11.2020 – 06.11.2020

Plánovaná odstávka elektřiny, která měla probíhat v části obce Veská v pondělí 2. a v úterý 3.listopadu je zrušena.

 

Připomínáme, že pytlový svoz proběhne dle platného harmonogramu, a to 4. 11.  v Sezemicích a 5.11. ve Veské, Kladině, Velkých Kolodějích, Dražkově, Lukovně a Počaplech). Prosincový svoz bude 2.12. v Sezemicích a 3.12. v přisloučených obcích.

 

Město Sezemice ve spolupráci s firmou SmP – Odpady a.s. provede svoz odpadů ze zahrad v sobotu 7. a 14.listopadu.

Harmonogram na sobotu 7. listopadu:

Sezemice – Zámostí8:15 – 9:00 hod
Křižovatka Ulice Za Humny x a ulice Komenského9:15 – 10:00 hod
 Křižovatka Ulice Komenského x a Dukelská10:45 – 11:30 hod
Břízenka11:45 – 12:30 hod
Jiráskova před čp.671 – zpevněná plocha13:15 – 14:00 hod
Kladina14:15 – 15:00 hod
Velké Koloděje15:15 – 16:00 hod
Malé Koloděje16:15 – 17:00 hod

 

Upozorňujeme, že svoz odpadů ze zahrad (tráva, listí, větve), je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo pro vlastníky rekreačních objektů v územním obvodu města Sezemice (včetně přisloučených obcí), kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

 

Nebude se provádět svoz bioodpadů pocházející ze zemědělské výroby nebo z produkce soukromých firem. Odvoz těchto odpadů si každá firma musí zabezpečit na vlastní náklady.

 

V sobotu 07. listopadu proběhne humanitární sbírka v sále města Sezemice od 07:30 do 13:00. Příjem věcí bude probíhat zadní částí radnice (od Labutě).

Hlášení městského rozhlasu 26.10.2020

V úterý 27.října se nově otevírá řeznictví v Havlíčkově ulici. Čeká na Vás široký výběr masa, uzenin a pečiva.

 

V pondělí 02. a 3. 11.2020 proběhne plánovaná odstávka elektřiny v obci Veská v části Kout a dále od čísla popisného dvě podél sídliště Kout směrem k obci Zminný od 07.30 do 15.30.

 

Prosíme občany, aby dodržovali vládní nařízení a nosili ochranu dýchacích cest i ve venkovních prostorách na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Povinnost neplatí, pokud jsou lidé od sebe dál než dva metry, sportují nebo jsou členy rodiny. Sledujte prosím městské vývěsky a dodržujte aktuální opatření.

 

Dále informujeme občany, že městská knihovna Sezemice je do odvolání z vládního nařízení uzavřena.

 

Připomínáme, že pytlový svoz proběhne dle platného harmonogramu, a to 4. 11.  v Sezemicích a 5.11. ve Veské, Kladině, Velkých Kolodějích, Dražkově, Lukovně a Počaplech). Prosincový svoz bude 2.12. v Sezemicích a 3.12. v přisloučených obcích.

Hlášení městského rozhlasu 22.10.2020

Základní škola Sezemice přijme uklízečku na zkrácený pracovní poměr s nástupem od 1.11.2020 . Pracovní doba – po skončení vyučování. Bližší informace u pana školníka na tel. čísle 607 149 370.

 

V úterý 27.října se nově otevírá řeznictví v Havlíčkově ulici. Čeká na Vás široký výběr masa, uzenin a pečiva.

 

 

V pondělí 02. a 3. 11.2020 proběhne plánovaná odstávka elektřiny v obci Veská v části Kout a dále od čísla popisného dvě podél sídliště Kout směrem k obci Zminný od 07.30 do 15.30.

 

Prosíme občany, aby dodržovali vládní nařízení a nosili ochranu dýchacích cest i ve venkovních prostorách na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Povinnost neplatí, pokud jsou lidé od sebe dál než dva metry, sportují nebo jsou členy rodiny.

 

Od čtvrtka 22.10. do odvolání je městská knihovna Sezemice z vládního nařízení uzavřena.

Hlášení městského rozhlasu 21.10.2020

Základní škola Sezemice přijme uklízečku na zkrácený pracovní poměr s nástupem od 1.11.2020 . Pracovní doba – po skončení vyučování. Bližší informace u pana školníka na tel. čísle 607 149 370.

 

Město Sezemice oznamuje občanům, že 7. listopadu 2020 proběhne humanitární sbírka od 07:30 do 14:00 v sále města.

 

Informujeme občany, že vstup na hřbitov hlavní bránou u kaple je dočasně uzavřen z důvodu rekonstrukce komunikace, která by měla být dokončena do konce října. Prosím využijte vstupu spodní bránou.

 

V pondělí 02. a 3. 11.2020 proběhne plánovaná odstávka elektřiny v obci Veská v části Kout a dále od čísla popisného dvě podél sídliště Kout směrem k obci Zminný od 07.30 do 15.30.

 

Prosíme občany, aby dodržovali vládní nařízení a nosili ochranu dýchacích cest i ve venkovních prostorách na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Povinnost neplatí, pokud jsou lidé od sebe dál než dva metry, sportují nebo jsou členy rodiny.

 

Informuje občany, že během následujících měsíců bude probíhat šetření katastrálního úřadu na území naší obce ohledně zjištění nesouladu údajů se skutečností.

Hlášení městského rozhlasu 16.10.2020

Firma kamenictví Kůrka oznamuje, že v pondělí 19.října od 08:00 do 08:20 bude na hřbitově v Sezemicích přijímat objednávky na opravy hrobů a poskytovat veškeré kamenické práce (opravy písma, hřbitovní doplňky, čištění hrobů, krycí desky a mnoho dalšího).

 

Základní škola Sezemice přijme uklízečku na zkrácený pracovní poměr s nástupem od 1.11.2020 . Pracovní doba – po skončení vyučování. Bližší informace u pana školníka na tel. čísle 607 149 370.

 

Město Sezemice oznamuje občanům, že 7. listopadu 2020 proběhne humanitární sbírka od 07:30 do 14:00 v sále města.

 

V pondělí 19. října proběhne plánované přerušení dodávky elektřiny v Malých Kolodějích a ve Veské v části nové zástavby od silnice na Sezemice směrem na Malé Koloděje od 7:30 do 18:30.

 

Informujeme občany, že vstup na hřbitov hlavní bránou u kaple je dočasně uzavřen z důvodu rekonstrukce komunikace, která by měla být dokončena do konce října. Prosím využijte vstupu spodní bránou.