Prohlášení starosty města Sezemice

Milí spoluobčané,

z důvodu narůstajícího počtu osob nakažených koronavirem, s cílem zastavit tento nepříznivý trend, vláda v minulých dnech vyhlásila nouzový stav a omezení volného pohybu osob. I my jsme přijali opatření a s účinností od 18.03.2020 jsme vydali zákaz pohybu osob v zastavěném území města, ve veřejně přístupných budovách a v obchodech bez zakrytých úst a nosu.

Záleží teď na každém z nás, jak budeme vyhlášená pravidla dodržovat, jak se budeme k sobě navzájem chovat, jak budeme ohleduplní a zodpovědní nejen k sobě, ale i k okolí.

Jedním z hlavních a důležitých opatření je omezení mezilidských kontaktů na minimum. Proto vyzývám občany našeho města, aby omezili pohyb na veřejnosti a kontakt s jinými lidmi na dobu nezbytně nutnou. Lidé mohou chodit do práce, na nákup a k lékaři, jinak se však musí zdržovat doma. Návštěvy zařízení (obchody, úřady, pošta, lékaři, atd.), které jsou pro veřejnost otevřené, důsledně zvažujte a pokud to není nutné, návštěvu odložte. Při pobytu v těchto zařízeních buďte ohleduplní k personálu a nechoďte tam, pokud nejste zcela zdraví. Zároveň je nutné dodržovat odstupovou vzdálenost, která by měla být min. 2 metry. 

Někteří z Vás vnímají přijatá opatření jako nadbytečná, zbytečná, velmi omezující. Nikomu však nedoporučuji vyhlášená nařízení obcházet a podceňovat situaci. Přijatá opatření nejsou samoúčelná a vycházejí ze zkušeností jiných zemí. Musíme všichni být zodpovědní a přizpůsobit své chování krizovému stavu, byť za cenu dočasné ztráty svého komfortu, na který jsme byli dosud zvyklí.

Dalším základním pravidlem prevence infekce koronaviru, které může snadno dodržovat každý z nás, je mytí rukou a používání dezinfekčních přípravků. Ruce si myjte často a pečlivě mýdlem a vodou po dobu nejméně 30 sekund. Pokud není mýdlo a voda dostupné, můžeme použít dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Neumytýma rukama se nedotýkejte očí, nosu a úst, tj. míst, kterými se může virus dostat do našeho těla.

Nejrizikovější skupinou jsou senioři. Seniorům doporučuji, aby zůstávali doma a z bytu nevycházeli, když to není nezbytně nutné. Pokud potřebujete nakoupit potraviny, vyzvednout léky a nemáte nikoho z rodiny či z blízkého okolí, kdo by Vám pomohl, kontaktujte městský úřad (telefon č. 466 741 011). Pracovníci úřadu Vám poradí nebo jak situaci řešit. Můžete samozřejmě kontaktovat i mě (606 660 237).

Informace související s koronavirem zveřejňujeme průběžně na webových stránkách města, na Facebooku, hlásíme v městském rozhlase a dále nově informace zveřejňujeme na vývěsních plochách, které jsou této problematice věnované, a to u pošty v Masarykově ulici, ve vývěsce u městské knihovny a ve vývěsní skříňce před mostem směrem k JIP.

Věřím, že většina z Vás situaci chápe, nejdůležitější je chránit sebe, svou rodinu a být ohleduplný k ostatním spoluobčanům, vždyť zdraví je nejdůležitější věc, kterou máme. Hlavně nepodléhejme panice a udržujme si veselou mysl.

Jsme tu pro Vás

Martin Staněk, starosta města