Poplatek za likvidaci komunálního odpadu v roce 2020

Obecně závazná vyhláška města Sezemice č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů udává výši poplatku pro rok 2020. Nezapomeňte poplatek uhradit včas.

Výše poplatku činí 500 Kč za každého člena domácnosti.

Platbu můžete uhradit:

  • jednorázově do 31.března,
  • ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 31. srpna.

Úhrada poplatku:

  • Bankovním převodem na číslo účtu 19-1205462369/0800, variabilní symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech (3722 + číslo popisné).
  • Hotově na pokladně úřadu na Husově náměstí 790, Sezemice.

Úplně znění obecně závazné vyhlášky města Sezemice č. 5/2019, o místním poplatku včetně případných úlev naleznete zde

Informace o místním poplatku podá správce místního poplatku – Bc. Hana Volfová, tel. 466 741 015, mail: hana.volfova@sezemice.cz