Poplatek ze psů

Upozorňujeme občany na zákonnou povinnost uhradit v roce 2022 poplatek ze psů.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

za prvního psa, chovaného v sídlištní zástavbě, v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami400 Kč
za prvního psa, chovaného v rodinných domech a domech se třemi a méně bytovými jednotkami200 Kč
za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle písm. a) ustanovení600 Kč
za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle písm. b) ustanovení250 Kč
a prvního psa, jehož držitelem je osoba podle písm. b) ustanovení a zároveň je osobou starší 65 let100 Kč
za druhého a každého dalšího psa držitele podle písm. e) odstavce300 Kč

Poplatek je možné uhradit:

  • platební kartou nebo v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice
  • převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 1341č.p.

Bližší informace na stránkách města – zde.

Obecně závazná vyhláška města Sezemice – zde.

Bc. Hana Volfová, tel. 466741015