Poplatek za provoz systému nakládání s odpady (TKO) v roce 2022

Upozorňujeme občany, kteří mají na území města Sezemice (Sezemice, Veská, Velké Koloděje, Lukovna, Dražkov, Počaply) trvalý pobyt nebo zde vlastní nemovitost, na zákonnou povinnost uhradit v  roce 2022 alespoň polovinu tohoto poplatku do 31.03.2022. Celý poplatek je splatný nejpozději do 31.08.2022.

Výše poplatku se nezměnila, i pro rok 2022:

  • 700 Kč na osobu,
  • občané nad 80 let platí polovic, tedy 350 Kč.

Poplatek je možné uhradit:

  • platební kartou nebo v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice,
  • převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722č.p.

Obecně závazná vyhláška města Sezemice – zde.

Bc. Hana Volfová, tel. 466741015