Poplatek za likvidaci komunálního odpadu v roce 2020

Upozorňujeme občany, kteří mají trvalý pobyt na území města, na zákonnou povinnost uhradit v roce 2020 poplatek za komunální odkaz ve výši 500 Kč. Pro občany starší 80 let je poplatek ponížen na polovičku, tedy 250 Kč.

Platby mohou probíhat následovně:

  • alespoň polovinu tohoto poplatku do 31.03.2020
  • celý poplatek je splatný nejpozději do 31.08.2020.

Poplatek je možné uhradit:

  • v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice
  • převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722č.p.

Bc. Hana Volfová, tel. 466741015